Menu

Overzicht kennis- en educatieprojecten

Energietransitiemodel

GasTerra is hoofdsponsor van het door Quintel Intelligence ontwikkelde energietransitiemodel (ETM). Met dit model kunnen de effecten van energiekeuzes inzichtelijk worden gemaakt. Het model is in 2013 gebruikt bij het vaststellen van het Energieakkoord voor duurzame groei. Het ETM is online beschikbaar via www.energietransitiemodel.nl. Inmiddels is er ook een 3D-model van het ETM ontwikkeld. Evenals de andere varianten van het ETM zal dit model worden ingezet voor het onderwijs.

Energy Academy Europe

GasTerra draagt actief bij aan de EAE (Energy Academy Europe). Daarbij werken we nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Stichting Energy Valley. De EAE biedt hbo- en academische opleidingen op het gebied van energie aan, en investeert daarnaast in onderzoek en innovatie. Dit sluit aan bij GasTerra's doelstelling om kennis over energie en het energievraagstuk te verbreden en te verdiepen.

De EAE startte in september 2012 met zo'n 300 studenten. Het doel is om dit aantal in tien jaar uit te breiden naar 3.000 studenten op hbo en universitair niveau, onder meer door buitenlandse studenten te interesseren. Ook werkt de EAE via Energy College aan programma's waar mbo studenten aan deel kunnen nemen. De EAE heeft de ambitie om uit te groeien tot hét internationale onderwijsinstituut voor energieopleidingen, een internationaal gerespecteerd 'center of excellence'.

De EAE beschikt over een 'energieproeftuin', EnTranCe (Energy Transition Centre) genaamd. Hier worden innovatieve projecten en toepassingen die nodig zijn voor de energietransitie én die een raakvlak hebben met gas, ontwikkeld en getest. In 2013 heeft EnTranCe steeds meer vorm gekregen; zo zijn er in 2013 acht brandstofcellen, een hybride cv-ketel (kleine elektrische warmtepomp in combinatie met een HR-combiketel), twee mini-WKK's op basis van een gasturbine en een goedkope nieuwe generatie zonneboilers geplaatst om te testen en te monitoren. Ook wordt in EnTranCe onderzocht in hoeverre bermmaaisel kan dienen als biomassa voor de productie van groen gas. In het kader van de ambitie om de EAE te ontwikkelen tot een internationaal onderwijsinstituut, bracht GasTerra samen met de andere partijen in 2013 een bezoek aan Brussel om EnTranCe daar bij de politiek onder de aandacht te brengen.

Energiepodiumdiners

In 2013 organiseerde GasTerra voor het tweede jaar op rij op verschillende plaatsen in het land 12 energiepodiumdiners. Tijdens deze diners kwamen de belangrijkste onderwerpen rond energie en energietransitie aan bod. Bij ieder diner gaf een hoofdspreker op CEO-niveau een inleiding voor een select gezelschap van mensen uit de top van journalistiek, politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en energiewereld. Aan de hand van het energietransitiemodel discussieerden de aanwezigen over een vooraf gekozen energiethema. Deze branche overstijgende aanpak geeft een nieuw beeld van de kansen en knelpunten voor een schone, zuinige en betrouwbare energievoorziening.

Duurzame Dinsdag

Het initiatief Duurzame Dinsdag vraagt aandacht voor innovatieve duurzame ideeën uit de samenleving die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Duurzame Dinsdag geeft bij de politiek aan wat nodig is in wet- en regelgeving om duurzaam te kunnen innoveren en opereren. Op dinsdag 3 september nam staatssecretaris Wilma Mansveld namens het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. Deze koffer was gevuld met ruim 300 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. GasTerra is sponsor van Duurzame Dinsdag en kent binnen dit initiatief de GasTerra Energieprijs. In 2013 werd deze prijs gewonnen door de heer Joop de Kock met zijn project RestNRG. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om laagwaardige warmte om te zetten in elektriciteit. GasTerra heeft de heer De Kock in contact gebracht met EnTranCe, de ‘proeftuin’ voor energietransitie en onderdeel van de Energy Academy Europe in Groningen.

ETM-bijeenkomsten studenten

In december 2013 is een aftrap gegeven aan een serie bijeenkomsten met studenten en jong afgestudeerden. Tijdens deze bijeenkomsten staat het Energietransitiemodel (ETM) centraal. Aan de hand van energiekeuzes en de effecten van deze keuzes, die via het ETM inzichtelijk zijn te maken, zullen discussies rond de energietransitie ontstaan. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Yes-DC. Deze partij was winnaar van de GasTerra Energieprijs 2012, onderdeel van Duurzame Dinsdag.

Energy Valley Topclub

De Energy Valley Topclub is een samenwerking tussen BAM, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports, Imtech en RWE. Deze partijen zien een rol weggelegd voor de vier topsportclubs in Groningen (FC Groningen, GasTerra Flames, Abiant/Lycurgus en Nic./Alfa-college) om jongeren te betrekken bij het onderwerp energie. De Topclub heeft zich ontfermd over twee grotere projecten: Energy Challenges en CleanCampagne. Energy Challenges is een competitie waarbij scholen tegen elkaar strijden om de meeste energiebesparing te realiseren. In 2013 deden 10 scholen mee, in 2014 zullen naar verwachting ruim 50 scholen deelnemen. Het project CleanCampagne enthousiasmeert mkb-bedrijven in de achterban van de sportclubs om te verduurzamen, door vraag en aanbod bijeen te brengen en de groene inspanningen te etaleren. In 2013 is EnTranCe, de ‘proeftuin’ voor energietransitie en onderdeel van de Energy Academy Europe in Groningen, als project toegevoegd aan de Energy Valley Topclub. GasTerra zit in het bestuur van de Energy Valley Topclub en droeg in 2013 financieel bij aan deze stichting.

Young Energy Valley

Young Energy Valley is een stichting voor young professionals uit de Nederlandse energie-industrie. Participerende organisaties zijn o.a. Gasunie, NAM, DNV Kema, EDI, Eneco en Essent. Kennisdeling en netwerken zijn belangrijke speerpunten van de stichting. Namens GasTerra zitten twee young professionals in het bestuur van Young Energy Valley. Daarnaast draagt GasTerra ook financieel bij aan deze stichting.

Op woensdag 6 maart 2013 organiseerde Young Energy Valley een bijeenkomst bij GasTerra over het Energieakkoord voor duurzame groei. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Wiebe Draijer, gaf een toelichting op het Energieakkoord, de betrokken partijen en de vraagstukken die een rol spelen in het energiebeleid van de komende decennia. De young professionals werden uitgedaagd om hun mening te geven en hun innovatieve ideeën voor het Energieakkoord kenbaar te maken. Dit hebben zij vervolgens na de bijeenkomst verwerkt in een voorstel dat op vrijdag 15 maart is aangeboden aan de SER. Uiteindelijk zijn de resultaten hiervan ook in het definitieve Energieakkoord voor duurzame groei verwerkt.

GasTerra Transitie Jaarprijs

In 2013 is voor de vijfde keer de GasTerra Transitie Jaarprijs uitgereikt. Deze jaarprijs (met 100.000 euro aan prijzengeld) is bedoeld om hbo-studenten uit te dagen met creatieve ideeën te komen op het gebied van de transitie naar een duurzame energievoorziening. De eerste vier jaren werd studenten gevraagd zelf met ideeën te komen, in 2013 is dit aangevuld met vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. De eerste prijs is gewonnen door studenten van Saxion, die een ombouwsysteem voor verwarmingsradiatoren hebben bedacht. Met dit systeem wordt de warmteafgifte van een radiator fors verhoogd en kan de temperatuur van het verwarmingswater worden verlaagd. Hiermee stijgt het rendement van een verwarmingsketel. Ook worden de radiatoren hiermee geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld warmtepompen.

Green Dream District

GasTerra heeft ook in 2013 het kindertelevisieprogramma Green Dream District gesponsord. In Green Dream District presenteren kinderen van 8 tot 14 jaar hun ‘meest duurzame uitvinding van het jaar’. Sinds 2012 verschijnt het programma niet langer op National Geographic, maar op Disney XD, om een betere aansluiting te vinden bij de doelgroep. Dit jaar is de eerste prijs toegekend aan het ontwerp van een tandenborstel die is voorzien van een mechanisch opwindsysteem, zodat er geen elektriciteit meer nodig is.

Infoversum

Op het Ebbingekwartier in Groningen wordt op dit moment gebouwd aan het zogenaamde Infoversum. Infoversum gaat bruggen bouwen tussen kunst, cultuur, wetenschap en business. Er komen films, tentoonstellingen, lezingen, concerten en congressen. GasTerra is een van de ‘founding fathers’ van het Infoversum.

Jouw Energie van Morgen

Met het project ‘Jouw Energie van Morgen’ willen de Rijkuniversiteit Groningen en GasTerra havo- en vwo-leerlingen interesseren in studies die worden aangeboden via de Energy Academy Europe. Blikvanger van het project is een rondreizend laboratorium, annex collegeruimte; een truck met een twintig meter lange trailer, uitgerust met iPads, zonnepanelen en een uitschuifbare windmolen. In deze trailer wordt onder andere gebruikgemaakt van het Energietransitiemodel. De trailer is in 2013 bij ruim 150 middelbare scholen langs geweest. Daarmee is het doel om in 2013 100 scholen te bezoeken, ruim gehaald.

Watt Nu?

GasTerra droeg in 2013, net als in 2012, financieel en inhoudelijk bij aan het tv-programma ‘Watt Nu?’. In dit programma discussiëren bekende en minder bekende deskundigen aan de hand van het Energietransitiemodel over de duurzame energietoekomst van Nederland. ‘Watt Nu?’ werd in 2013 12 keer uitgezonden op RTL 7 en 60 keer op RTL Z. Daarnaast herhaalde RTL in totaal 56 uitzendingen. De gesprekken werden geleid door presentator Joris Putman. Ook Alliander en Shell waren als medesponsor betrokken bij dit programma.