Menu

Project KEMA

Innovatief MPI-onderzoek voor de keramische industrie

Energiebesparing en het terugdringen van emissies zijn al decennialang belangrijke speerpunten van de keramische industrie. Een natuurlijke prikkel vormt kostenbesef; energiekosten zijn een belangrijk onderdeel van de totale productiekosten. De keramische industrie heeft de voortdurende wil om verder te verbeteren en te vernieuwen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de rijksoverheid. Maar hoe energiebesparing te realiseren in tijden waarin de keramische industrietak in zwaar weer zit, wanneer bedrijven moeten inkrimpen en zelfs enkele productiebedrijven geheel gesloten worden?

GasTerra's Milieu Plan Industrie (MPI) bood uitkomst voor een groep keramische bedrijven die gas afneemt bij GasTerra. GasTerra faciliteerde onderzoek naar energiebesparing en vernieuwende productietechnologie voor deze zogenaamde 'Gigasel-groep'. In een Multi-partner-project van GasTerra, onderzoeksinstituut TCKI, branderleverancier Instalat en DNV GL (voorheen DNV Kema en Gasunie Research)  werden het afgelopen najaar in het lab van DNV GL in Groningen energie-intensieve aspecten van het stookproces onderzocht. De resultaten zijn exclusief bedoeld voor de Gigasel-groep.

Bakken

Veel keramische producten worden in een doorloopoven gebakken, zoals bakstenen die in een doorlooptijd van 96 uur gebakken worden bij een uiteindelijke piektemperatuur van 1100 °C. Om dit proces van stenen bakken te simuleren werd de hoogtemperatuuroven van DNV GL omgebouwd. Daarna werd in deze oven onderzocht hoe traditioneel toegepaste lansbranders hun warmte overdragen. De beproevingen toonden aan dat in het hoogtemperatuurgedeelte van de oven bij een veelgebruikte branderlansdiameter aanzienlijke besparingen mogelijk zijn door verbeterde procesbesturing. De filmbeelden die een speciale infraroodcamera opleverden, waren zelfs voor ervaren vakmensen een eye opener.

Brander

Ook werd een nieuw brander-concept beproefd, de zogenaamde hogesnelheidsbrander. Bij dit type brander komen verbrandingsgassen met een zeer hoge snelheid van 100 – 200 m/s de ovenruimte in. Deze technologie is al beschikbaar, maar wordt nog maar zelden toegepast voor het  hoogtemperatuurgedeelte van de oven. De infraroodfilmbeelden lieten een spectaculaire pulsgewijze verbranding zien. Ook hier tonen de beproevingsresultaten aan dat een behoorlijke besparing in het hoogvuur mogelijk is.

Resultaten

Op 12 december 2013 werden de resultaten aan de Gigasel-groep gepresenteerd. De bedrijven namen met belangstelling kennis van de uitkomsten. Met de resultaten kunnen zij nu effectief richting geven aan praktijkbeproevingen, mede dankzij het MPI-onderzoek van GasTerra.