Menu

Achtergrond en nevenfunctie directieleden en commissarissen

Directeuren GasTerra

GasTerra wordt statutair bestuurd door een hoofddirecteur (CEO) en drie algemeen directeuren met specifieke aandachtsgebieden. Zij zijn voor onbepaalde tijd benoemd. De algemeen directeuren zijn algemeen procuratiehouder; zij vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van de hoofddirecteur.

De samenstelling van de directie van GasTerra is als volgt:

drs. Gertjan Lankhorst

Chief Executive Officer

Gertjan Lankhorst is geboren op 22 december 1957 te Amsterdam. Hij werkte van 1982 tot 1986 op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 begon hij op het ministerie van Economische Zaken als medewerker van de directie Algemene Economische Politiek. Vervolgens bekleedde hij verschillende functies binnen het ministerie, onder andere directeur Olie en Gas (1996-1999), directeur Marktwerking (1999-2003) en directeur-generaal van Energie (2004-2005). Op 1 september 2006 is hij benoemd tot Chief Executive Officer van GasTerra.

Opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam, Algemene Economie (afgestudeerd in 1984)

Bevoegdheid
Bestuurder, zelfstandig bevoegd

 

drs. Maurice de Wilde RC

Chief Financial Officer – per 15 januari 2013

Maurice de Wilde is op 20 september 1971 geboren in ‘s-Hertogenbosch. In 2000 trad hij in dienst bij Shell, hier vervulde hij meerdere functies. Maurice de Wilde was onder meer werkzaam als Finance Manager in Oman en Asset Finance Manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. In zijn laatste functie werkte hij vanaf 2009 als financieel directeur in Gabon. Daar was hij verantwoordelijk voor financiële zaken, IT en inkoop. Voorafgaand aan zijn werkzaamheden bij Shell heeft hij bij PriceWaterhouse-Coopers en bij Lyondell Chemical gewerkt.

Opleiding
Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfseconomie (afgestudeerd in 1995) en Register Controller (afgestudeerd in 1999)

Bevoegdheid
Algemeen procuratiehouder

 

ir. Anton Broenink

Chief Operating Officer

Anton Broenink is geboren op 26 mei 1957 te Hengelo. In mei 1981 trad hij in dienst bij Esso Nederland B.V. (ExxonMobil), waar hij verschillende functies in zowel Nederland als het buitenland bekleedde. Van 1981 tot 1983 was hij engineer in het Logistieke Departement Esso Benelux en achtereenvolgens op de raffinaderij van Esso in Rotterdam. Aansluitend was hij van 1984 tot 1986 senior engineer bij Exxon Research & Development en bij de Flexicoking Unit van Esso te Rotterdam. In de periode van 1986 tot 2002 heeft hij vervolgens een verscheidenheid aan functies vervuld, variërend van Supply Operations Manager tot European Optimization Advisor en het managen van enkele projecten. In 2002 werd hij benoemd tot Gas Marketing Manager bij de afdeling ExxonMobil Gas Marketing. Op 1 juni 2007 trad Anton Broenink in dienst van GasTerra als lid van het directieteam.

Opleiding
Universiteit Twente Enschede, Chemische Technologie (afgestudeerd in 1981)

Bevoegdheid
Algemeen procuratiehouder

 

Ir. Robert van Rede

Chief Commercial Officer

Robert van Rede is geboren op 19 augustus 1964 te Den Helder. Hij werkte van 1990 tot 1994 bij Petroleum Development Oman. In 1994 begon hij bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij waar hij diverse functies bekleedde. Vervolgens werkte hij van 2003 tot 2008 bij het toenmalige Gasunie Trade & Supply als Area Manager Norway/Russia and UK waarna hij terugkeerde naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij, eerst als Asset Commercial Manager Onshore en vanaf 2010 tevens als Sales Manager. Op 1 oktober 2013 is Robert van Rede toegetreden tot het directieteam van GasTerra als Chief Commercial Officer.

Opleiding
Technische Universiteit Delft, Petroleum Engineering (afgestudeerd in 1988)

Bevoegdheid
Algemeen procuratiehouder

Samenstelling Raad van commissarissen GasTerra

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij GasTerra. De Raad van Commissarissen bestaat uit acht leden waarvan één lid wordt benoemd door de minister van Economische Zaken. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter; de Minister van Economische Zaken moet deze benoeming goedkeuren.

De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een College van Gedelegeerde Commissarissen aan, dat uit vijf leden bestaat, waarvan één lid een door de minister van Economische Zaken benoemde commissaris is. De Raad kan zijn bevoegdheden delegeren aan het College, voor zover deze delegatie geen inbreuk maakt op taak en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.

Statutair is vastgesteld dat jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders twee leden van de Raad van Commissarissen aftreden, volgens een door loting vast te stellen rooster. De raadsleden die aftreden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar. Opvolgende leden van de Raad van Commissarissen nemen op het rooster de plaats van hun voorgangers in.

Raad van Commissarissen GasTerra

Naam Bevoegdheid Datum van benoeming Bestuurstermijn
mr.drs. C.W.M. Dessens Gedelegeerd Commissaris 1 januari 2006 Herkiesbaar in 2017
drs. D.A. Benschop Gedelegeerd Commissaris  1 mei 2011 Herkiesbaar in 2016
ir. J.D. Bokhoven       Gedelegeerd Commissaris 1 november 2007 Herkiesbaar in 2015
ir. P. Dekker Lid Raad van Commissarissen 1 juli 2005    Herkiesbaar in 2017
drs. M.E.P. Dierikx      Gedelegeerd Commissaris 2 juli 2011 Herkiesbaar in 2014
ir. J.M. Van Roost       Gedelegeerd Commissaris 1 juli 2005 Herkiesbaar in 2014
drs. A.P.N. van Veldhoven                 Lid Raad van Commissarissen 31 maart 2011 Herkiesbaar in 2015

Eén commissariszetel is op dit moment vacant.

 

mr.drs. C.W.M. Dessens
Stan Dessens is geboren op 30 oktober 1947 in Vlaardingen. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gelegeerde Commissarissen. Vanaf 1974 werkte hij op het ministerie van Economische Zaken, bij het directoraat-generaal voor Industrie en voor Energie. Van 1988 tot 1999 was hij directeur-generaal Energie. In 1999 werd hij benoemd tot directeur-generaal Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie. Sinds 2005 is hij zelfstandig werkzaam.

De heer Dessens heeft diverse bestuursfuncties, waaronder voorzitter van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, bestuurslid van de stichting Meld Misdaad Anoniem en voorzitter van de Executive Board van het CaTO (CO2 Afvang Transport en Opslag)project.

Opleiding
Universiteit Leiden, Natuurkunde (afgestudeerd in 1972) en Rechten (afgestudeerd in 1974)

 

drs. D.A. Benschop
Dick Benschop is geboren op 5 november 1957 in Driebergen. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. Hij heeft in verschillende functies in de Tweede Kamer en de PvdA gewerkt. In 1994 richtte hij zijn eigen consultancy onderneming op. Tussen 1998 en 2002 keerde hij terug naar de politiek als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok.

In 2003 trad hij in dienst bij Shell in het Europese gasbedrijf Shell Energy Europe. Hij verhuisde begin 2006 naar Kuala Lumpur waar hij leiding gaf aan de Gas & Power business (LNG en GTL) in Maleisië. In 2009 werd hij Vice-President Strategy voor de Royal Dutch Shell Group. Per 1 mei 2011 is hij President-directeur van Shell Nederland en Vice-President Global Gas Market Development.

Opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam, Geschiedenis (afgestudeerd in 1984)

 

ir. J.D. Bokhoven
Jan Dirk Bokhoven is geboren op 4 maart 1957 in Rotterdam. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. vanaf 1982 tot en met 2001 bekleedde hij diverse functies bij onder andere Conoco, Veba en Clyde. In 2001 trad hij in dienst bij EBN als Technical Manager. Vanaf 2007 is hij Directievoorzitter van EBN en eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van EBN.

Opleiding
Technische Universiteit Delft, Petroleumwinning (afgestudeerd in 1983)

 

ir. P. Dekker
Pieter Dekker is geboren op 16 juli 1950 in Wassenaar. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Vanaf 1977 bekleedde hij diverse functies binnen Shells aardgasorganisatie, onder andere in Londen en Calgary. In 1997 kwam hij terug naar Nederland en werd hij verantwoordelijk voor Shells participatie in het Nederlandse Gasgebouw, met name voor de aardgasverkoopactiviteiten. Hij is eveneens lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en verantwoordelijk voor Shells participatie in het offshore windenergieproject NoordzeeWind in Nederland.

Opleiding
Technische Universiteit Delft, Technische Natuurkunde (afgestudeerd in 1975)

 

drs. M.E.P. Dierikx
Mark Dierikx is geboren op 5 juni 1953 in Vlissingen. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. Na zijn studie was hij enkele jaren werkzaam bij Esso Chemie in de marketing.

Daarna koos hij voor een carrière bij het Ministerie van Economische Zaken. Hier was hij aanvankelijk actief op het terrein van het Nederlands industrie- en technologiebeleid, vanaf 1992 op het terrein van Buitenlandse Economische Betrekkingen en vanaf 1994 in de functie van directeur Economische Samenwerking en Exportbeleid. In 1996 maakte hij de overstap naar het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur Azië en Oceanië, tevens plaatsvervangend Directeur Generaal Regio- en landenbeleid, om in 2000 weer terug te keren bij het ministerie van Economische Zaken als vrijgestelde plaatsvervangend Directeur Generaal Buitenlandse Economische betrekkingen. Vanaf 2004 werkte de heer Dierikx bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als Directeur Generaal Water. Van 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 was hij Directeur Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. Per 1 juli 2011 is de heer Dierikx benoemd tot Directeur Generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken.

Opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam, Organische Scheikunde, met bijvakken biochemie en economie (afgestudeerd in 1979)

 

ir. J.M. Van Roost
Joost Van Roost is geboren op 13 april 1955 in Leuven. Hij is gedelegeerd commissaris van GasTerra. Vanaf 1979 bekleedde hij verschillende functies binnen ExxonMobil. Sinds 1999 was hij Upstream Directeur van ExxonMobil Benelux. Na het samensmelten van Exxon met Mobil werd hij president van ExxonMobil Benelux in 2000. Daarnaast is hij directeur aardgas en CEO van Esso Nederland BV en CEO van ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

Opleiding
Katholieke Universiteit Leuven, elektronisch werktuigbouwkundig ingenieur (1977), University of Michigan, M.Sc. in Nuclear Engineering (1978), MBA (1983)

 

drs. A.P.N. van Veldhoven
Alexander van Veldhoven is geboren op 29 november 1973 in Waalwijk. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Vanaf 1999 bekleedde bij diverse functies bij ExxonMobil, onder andere in Londen, Hannover en Houston. In zijn huidige functie als Gas Marketing Manager vertegenwoordigt hij ExxonMobil in het Nederlandse Gasgebouw.

Opleiding
Universiteit Maastricht, Bedrijfseconomie (afgestudeerd 1999)

Nevenfuncties Directieleden en hoofd- en nevenfuncties Commissarissen GasTerra

Commissarissen

Stan Dessens: 

 • Voorzitter van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
 • Voorzitter van de stuurgroep fietsdiefstal
 • Bestuurslid van de stichting Meld Misdaad Anoniem
 • Voorzitter van de EB van CATO (CO2 Afvang Transport en Opslag)
 • Voorzitter van de commissie Additionele Innovatieve Projecten (Borssele convenant)
 • Lid Raad van toezicht Nationaal Lucht en ruimtevaartlaboratorium (NLR)
 • Voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
 • Bestuurslid van de stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

 

Dick Benschop:

 • President-directeur Shell Nederland B.V.
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Dagelijks Bestuur VNCI
 • Voorzitter Bestuur VNPI
 • Voorzitter Nederlands Bestuur World Petroleum Congres
 • Voorzitter Stichting Christiaan Huygensprijs
 • Lid Bestuur Avond van Wetenschap en Maatschappij
 • Lid Bestuur Apeldoorn British-Dutch Dialogue Conference
 • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute of Global Justice
 • Lid Raad van Toezicht Veer Stichting
 • Lid Raad van Toezicht NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
 • Lid Sponsorfonds bestuur Rotterdamse Schouwburg
 • Lid Adviesraad Clingendael Energy Programme (CIEP)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Voortgezet Onderwijs (VO-Raad)
 • Lid International Advisory Board of Amsterdam Centre for Contemporary Studies (ACCESS Europe)
 • Lid Trilateral Commission

 

Jan Dirk Bokhoven:

 • Chief Executive Officer, EBN B.V.
 • Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)
 • Lid Strategische Adviesraad Energy TNO

 

Pieter Dekker:

 • Vice President Joint Venture Governance, Upstream International Integrated Gas West, Shell
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
 • Lid Raad van Commissarissen NoordzeeWind B.V.

 

Mark Dierikx:

 • Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken
 • Lid topteam Energie

 

Joost Van Roost:

 • President-directeur Esso Nederland B.V.
 •  Voorzitter, ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
 • Vice-President bij de American Chamber of Commerce in Belgium
 • Bestuurder bij de American Chamber of Commerce in The Netherlands
 • Trustee bij United Fund of Belgium
 • Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)

 

Alexander van Veldhoven:

 • Gas Marketing Manager, Esso Nederland B.V.